Günümüzdeki ruhsal uyanişlar ne kadar başarılıı

Günümüzdeki ruhsal uyanişlar ne kadar başarılı

Tanrı Sözünün sadık bir şekilde vaaz edildiği yerlerde, O’nun tanrısal kökenini onaylayan sonuçlar alındı. Günahkarlar vicdanlarının sızladığını hissettiler. Zihinler ve yürekler derin bir ikna duygusuyla doldu. İnsanlar Tanrı’nın doğruluğunu

Yazının Devamı
şüpheleri nasıl yok etmeli

Şüpheleri Nasıl Yok Etmeli

Bazıları Kutsal Kitap tan şüphe ederler, çünkü anlayamadıkları bazı bölümlerle karşılaşmışlardır. Kutsal Kitap’ta açıklaması zor olan yerleri okumuşlardır. Bu durum özellikle Rab’be yeni gelmiş kimseler için geçerlidir. Şeytan, Kutsal Kitap´ın Tanrı

Yazının Devamı
Tasvirlere Tapınma

Tasvirlere Tapınma

“Tasvirlere tapınma... kiliseye fark ettirmeden, sinsice girmiş olan ve Hıristiyanlığı bozan unsurlardan biridir... Bu unsurla birlikte başka uygulamalar da ard arda başlatılmış, böylece kilise derin ve pratik putperestliğe kapılıp gitmiştir. Ne

Yazının Devamı
Putperestlikle Hıristiyanlığın Birleşmesi

Putperestlikle Hıristiyanlığın Birleşmesi

Roma Katolik Kilisesi, putperestlikle Hıristiyanlığı bağdaştırarak Tanrı’nın karakterini yanlış temsil etmiş ve zalimce uygulamalara başvurmuştur. İşkence gereçleri kullanarak öğretilerini yaymıştır. Kilise görevlileri, insanları öldürmeden en etkin

Yazının Devamı
Tek Güvencemiz

Tek Güvencemiz

Tanrı’nın halkı, karanlık ruhların aldatıcı gücüne karşı tek güvence olarak Kutsal Yazılara yöneltilmektedir. Şeytan insanların Kutsal Kitap bilgisi edinmelerine engel olmak amacıyla her türlü hileye başvurur. Tanrı’nın getirdiği her uyanışa

Yazının Devamı
Yanlış Öğretişler Nasıl Girdi

Yanlış Öğretişler Nasıl Girdi

Bu öğretişlerin önde gelenleri ‘insanın doğal ölümsüzlüğü’ ve ‘ölümde bilinçli olma’ inancıdır. Bu öğreti roma’nın azizlere dua etme ve bakire Meryem’e tapınma geleneklerine yol açtı. Bunlar ayrıca ilk zamanlarda papalık inancına giren ‘tövbesizlere

Yazının Devamı
Kutsal Kitab'ın tümü bir rehberdir

Kutsal Kitabın Tümü Bir Rehberdir

Duacı ve eğitilebilir bir yaklaşım olmadan Kutsal Yazı çalışmasına başlamak, en açık metinleri gerçek anlamlarından uzaklaştırmak olacaktır. Kutsal Kitap’ın tümü insanlara olduğu gibi sunulmalıdır. Tanrı kesin peygamberlik sözünü vermiştir; melekler

Yazının Devamı
Sebt Günü Nasıl Değiştirildi

Sebt Günü Nasıl Değiştirildi

Peygamberliğe göre papalık, ‘belirlenen zamanları ve yasaları’ değiştirmeye çalışacaktı (Daniel 7:25). İmanlıların tapınmasında resimler ve azizlerin kalıntıları yer almaya başlamıştı. Genel konseyin kararı bu putperestliği iyice kökleştirdi. Roma,

Yazının Devamı
1 2 3 4