Günaha Neden İzin Verildi

Günaha Neden İzin Verildi

‘Tanrı sevgidir’: O’nun doğası da yasası da sevgidir. Hep böyle olmuştur ve böyle kalacaktır. Yaratılış gücünün her görünümü sonsuz sevginin bir ifadesidir. İyilik ve kötülük arasındaki büyük mücadelenin tarihi, göklerde ilk başladığı andan beri

Yazının Devamı
Çağrı

Çağrı

Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size huzur veririm.” Bu teselli veren sözler İsa’yı izleyen kalabalığa söylendi. Kurtarıcı, sadece kendisinin aracılığıyla insanın Tanrı bilgisini alabileceğini söylemişti. Öğrencilerinden,

Yazının Devamı
Sebt Günü

Sebt Günü

Sebt günü, evrenin ve dünyanın yaratılışında kutsal kılındı. Sabah yıldızları hep birlikte şarkılar söylerken ve Allah’ın tüm çocukları sevinç çığlıkları atarlarken,” Sebt insanlara buyuruldu. Dünyaya esenlik geldi; çünkü yeryüzü, gökyüzü ile uyum

Yazının Devamı
Gerçek İtiraf

İtiraf Etmek

Günahlarını gizleyen başarılı olamaz, itiraf edip bırakansa merhamet bulur” (Süleyman’ın Özdeyişleri 28:13). RAB’bin merhametine erişmenin yolu gayet basit, akılcı ve adildir. Rab, günahlarımızın bağışlanması için bizden zor ve acı verici bir şey

Yazının Devamı
Tövbe

Tövbe

Bir kimse RAB'bin huzurunda nasıl doğru olabilir? Bir günahlı nasıl erdemli kılınabilir? RAB'be ancak Mesih aracılığıyla barışabiliriz. Peki ama, Mesih’e nasıl yaklaşabiliriz? Birçokları bu soruyu sormaktadır. Pentikost gününde, birçokları ne

Yazının Devamı
Son Günlerdeki Olaylar

Son Günlerdeki Olaylar

“Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir” (Matta 23:12). İsa’nın ikinci gelişi Hristiyan inancının doruk noktasıdır. İsa’nın ilk gelişi ve çarmıhta ölümü, O’nun ikinci gelişinin çok önemli öncüleri- dir. Birinci geliş

Yazının Devamı
PAZAR GÜNÜ SORUNU

Pazar Günü Sorunu

Pazar gününü tutma geleneği, Roma’yla başlamıştır. Roma bunu kendi yetkisinin bir belirtisi olarak görmektedir. Papalık ruhu - Tanrı’nın buyruklarından çok dünyasal geleneklere ve insan törelerine hürmet, Protestan kiliselerine sızmakta ve onları

Yazının Devamı
Allah’ın son günlerdeki topluluğu

Hayal Kırıklığından Zafer Sevincine

Gerçeğin ne olduğundan emin olabilir miyiz? Allah’ın bugün dünyada özgün, gerçek bir kilisesi var mıdır? Hangi kilisenin gerçek kilise olduğunu bilmek mümkün müdür? Vahiy kitabı bize bir gerçeğin olduğunu anlatmak için hazırlanmıştır. Bu sorulara

Yazının Devamı
Affedilemez Günah

Kutsal Ruh ve Affedilemez Günah

Genç bir adam din adamına yaklaşarak sinirli bir şekilde şunu sordu;“Sizinle özel olarak konuşabilir miyim?” Din adamı, bu genç adamın affedilemez bir günah işlemiş olduğundan korktuğunu öğrendi. Affedilmesinin mümkün olup olmayacağını merak

Yazının Devamı
Yanlış öğretişler

Ruhsal Babil’in Sırrı Açıklanıyor

Vahiy kitabı gerçek ve yanlış arasındaki büyük ihtilafi tasvir eder. Vahiy Kitabı, iki ibadet sisteminin çarpışmasını açıklar. Yanlış tarafından dirençle karşılaşan gerçek, zafer kazanır. Vahiy kitabının önbildirilerinde, kusursuz ve iffetli olan

Yazının Devamı
1 2