Aile içinde din

Aile içinde din

Gerçek Din İnancını gösterin; Rabbin tembih ve terbiyesiyle çocuklarını yetiştirme şekli, ailenin sahip olduğu din inancına bağlıdır. Aile içerisindeki her bir kişi Mesih’in dersleriyle beslenmelidir ve Mesih’ten uzaklaşarak şeytan’ın çekiciliğine ve

Yazının Devamı

Günahın Sonuçları

Süleyman’ı müsrif ve baskıcı bir kişi olmaya yönelten etkenlerden önde geleni, öz verili bir yaklaşımdan yoksun kalmasıydı. Musa Sina Dağının eteklerinde halka Allah’ın buyruğunu iletmişti: “Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar.”

Yazının Devamı
Geleceğin üzerindeki örtüyü kaldırmak

Geleceğin üzerindeki örtüyü kaldırmak

Adem, günaha düşmeden önce Yaratıcısıyla açık bir beraberliğe sahipti, ama günah yoluyla Tanrı’dan ayrıldığından beri insanlık bu yüce ayrıcalıktan yoksun kalmıştır. Ne var ki kurtuluş tasarısıyla, yeryüzünün sakinlerinin gökle bağlantı kurabileceği

Yazının Devamı

Günahkarın Mesihe Duyduğu İhtiyaç

Tanrı, Adem ile Havva’yı yaratırken onları akıl ve iradeyle donattı. Tanrı’nın düşündüğü gibi düşünüyorlardı ve O´nun yollarından yürüyorlardı. Günahsız olmak istiyorlardı ve hedefleri kutsal olmaktı. Ama Tanrı’ya itaatsizlikleri sonucu düşünceleri

Yazının Devamı
babaların sorumlulukları

Babaların sorumlulukları

Kocayı Tanımlama; Evi mutlu yapma gayreti, sadece annenin üzerine bırakılamaz. Bu çeşit gayretlerin önemli bir bölümüne babalar da sahiptir. Koca bağlayıcı gücüyle evi birleştiren, ağırbaşlı, aile bireylerine sevgiyle içten bağlı evin değerli

Yazının Devamı
ilahi rehberlik için verilen sözler

İlahi rehberlik için verilen sözler

İsa Mesih Annelerin İlahi Arkadaşıdır; Sizin müşfik Kurtarıcınız, sevgi ve şefkatle sizleri izliyor, dualarınızı işitmeye ve sizin ihtiyaçlarınız için size yardım etmeye hazır. O, her annenin kalbindeki yükü bilir ve her acil durumda onun en iyi

Yazının Devamı
vererek yaşamak

Vererek Yaşamak

Evrenin tüm ışığı , yaşamı ve sevinci Tanrı’dan gelmektedir. O’nun bereketleri tıpkı güneşten saçılan ışınlar gibidir. Kaynaktan fışkıran sular gibi , bereketleri onlardan diğerlerine de akacaktır. Kurtarıcımızın sevinci, düşenleri kurtarmaktır.

Yazının Devamı
başka bir sodom

Başka Bir Sodom

Günümüzün dinsel dünyasında Tanrı’nın merhametiyle oyun oynanmaktadır. Büyük kalabalıklar yasayı boşa çıkarmışlardır. İnsan kuralları öğretilmektedir (Matta 15:9). Birçok kilisede sadakatsizlik baskın çıkmış, Kutsal Kitap’a duyulan inanç

Yazının Devamı
1 2 3 9