Mesihin dönüşüne sevgi

Mesihin dönüşüne sevgi

  Vahiy 14’te, ilk meleğin bildirisinde büyük bir ruhsal uyanıştan söz edilmektedir; “Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Bu melek, yeryüzünde yaşayanlara - her ulusa, her oymağa, her dile ve her halka - iletmek üzere sonsuza

Yazının Devamı
Sağlıklı bir hayat yaşamak

Sağlıklı bir hayat yaşamak

Yedinci Gün Adventist Topluluğu, her bireyin özerkliğini ve Tanrı tarafından verilen seçtiği gücü tanır. Adventistler, davranış standartlarını zorunlu kılmak yerine birbirlerine, Tanrı'nın sevgisini ve bakımını olumlu örnekler olarak

Yazının Devamı

Güneş ışığı

Elbette katılıyorsunuz! Yeryüzünde yaşam için güneşin var olması çok önemli. Genel olarak, güneş dünya'ya sıcaklığını vermektedir, güneşin verdiği ışınlar bitkilerin büyümesi için gereklidir. Güneş ışığı sağlığımızı nasıl etkiler? Güneş ışığı

Yazının Devamı
Arkeoloji ve Kutsal Kitap

ARKEOLOJİ ve KUTSAL KİTAP

1798'de Napolyon Mısır’a savaş açtı. 38.000 askeriyle birlikte bu garip ülkenin sırrını çözmede kendisine yardımcı olmaları için sanatçılar, dil uzmanlan ve bilim adamlarından oluşan yüz kişilik bir grup götürdü. Her yerde geçmişin izlerini gördüler.

Yazının Devamı
Kutsal Kitap'taki önbildirilerin ışığında günümüz

Kutsal Kitaptaki önbildirilerin ışığında günümüz

  Gelecek ne getiriyor? Olacaklardan sorumlu kimse var mı? Geleceğe güvenle bakabilir miyiz? Güvenebileceğimiz herhangi bir kaynak var mı? Bugünkü dersimiz Daniel peygamberin kitabında yer alan eski bir önbildiriye, yani kehanete dayanıyor. Daniel

Yazının Devamı
Şeytanın ortaya çıkışı ve amaçları üzerindeki esrar tabakası

Şeytan’ın ortaya çıkışı ve amaçları üzerindeki esrar tabakası

  "İman ya da batıl inanç" konusu çok ciddi bir konudur. Belki bu yazıları sadece meraktan dolayı okuyorsunuz. Belki aklınız yanıt aradığınız sorularla meşgul. Gerçekten de bu konunun son derece önemli sonuçları vardır.  Öncelikle şeytanın çalışma

Yazının Devamı
İsa Mesih

İsa Mesihin Yaşamı

  Kutsal yazılarda Tanrı, Mesih'in dünyanın kurtarıcısı olmak üzere geleceğini söyler. İsa'nın hayatı peygamberlerin bahsettiği kişinin o olduğunu kanıtlar.   Yeşaya bakirenin gebe kalıp bir oğul doğuracağını söylemişti. Yüzyıllar sonra İsa'nın

Yazının Devamı
Matta 21:22

Dua | Matta 21:22

İsa Mesih, duaya alınan yanıtların imanımızla bağlantılı olduğunu belirterek iman ve duadan söz eder. (a.22) Tanrı'nın iradesiyle uyumlu olan herşey , kuşku duymayan herkes için mümkündür. Dua, Tanrı’ya bir dostumuz olarak içimizi dökmektir. Tanrı

Yazının Devamı
1 2 3 6