Haftanın başlangıcı

Haftanın Başlangıcı

Yaratılışla başlayan haftanın, tıpkı Sept günü gibi bütün Kutsal Kitap tarihi boyunca devam ettiğini görüyoruz. İlk hafta yedi günden oluşuyordu. Yaratılış etkinliği altı gün sürmüş, Tanrı yedinci gün dinlenmiş ve aynı gün insanların da dinlenmesini

Yazının Devamı
Allahın egemenliği yaklaştı

Allahın Egemenliği Yaklaştı

“Yahya’nın tutuklanmasından sonra İsa, Allah’ın müjdesini duyura duyura Celile’ye gitti. ’Zaman doldu’ diyordu, ’Allah’ın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın!’” Mesih’in gelişi, ilk önce Yahudiye’de ilan edildi. Kudüs’teki tapınağın

Yazının Devamı
Kimler benim kardeşimdir

Kimler benim kardeşimdir

Yusufun oğulları, İsa’ya çalışmasında hiç sempati duymuyorlardı. O’nun yaşamı ve çalışmaları ile ilgili olarak, kendilerine ulaştırılan haberlere şaşırdılar ve korktular. O’nun gece ve gündüz kendisini dua etmeye adadığını duydular. Çevresinde

Yazının Devamı
Allah ile barışmak için ne yapmalıyız.

Allah ile barışmak için ne yapmalıyız

Kutsal Kitap'ta Yeşeya kitabında 24:5-6 şöyle yazmaktadır.: Dünyada yaşayanlar onu kirletti. Çünkü Tanrı'nın yasalarını çiğnediler, Kurallarını ayaklar altına aldılar. Ebedi antlaşmayı bozdular. Bu yüzden lanet dünyayı yiyip bitirdi. Orada yaşayanlar

Yazının Devamı
Günümüzdeki ruhsal uyanişlar ne kadar başarılıı

Günümüzdeki ruhsal uyanişlar ne kadar başarılı

Tanrı Sözünün sadık bir şekilde vaaz edildiği yerlerde, O’nun tanrısal kökenini onaylayan sonuçlar alındı. Günahkarlar vicdanlarının sızladığını hissettiler. Zihinler ve yürekler derin bir ikna duygusuyla doldu. İnsanlar Tanrı’nın doğruluğunu

Yazının Devamı
şüpheleri nasıl yok etmeli

Şüpheleri Nasıl Yok Etmeli

Bazıları Kutsal Kitap tan şüphe ederler, çünkü anlayamadıkları bazı bölümlerle karşılaşmışlardır. Kutsal Kitap’ta açıklaması zor olan yerleri okumuşlardır. Bu durum özellikle Rab’be yeni gelmiş kimseler için geçerlidir. Şeytan, Kutsal Kitap´ın Tanrı

Yazının Devamı
Tasvirlere Tapınma

Tasvirlere Tapınma

“Tasvirlere tapınma... kiliseye fark ettirmeden, sinsice girmiş olan ve Hıristiyanlığı bozan unsurlardan biridir... Bu unsurla birlikte başka uygulamalar da ard arda başlatılmış, böylece kilise derin ve pratik putperestliğe kapılıp gitmiştir. Ne

Yazının Devamı
Putperestlikle Hıristiyanlığın Birleşmesi

Putperestlikle Hıristiyanlığın Birleşmesi

Roma Katolik Kilisesi, putperestlikle Hıristiyanlığı bağdaştırarak Tanrı’nın karakterini yanlış temsil etmiş ve zalimce uygulamalara başvurmuştur. İşkence gereçleri kullanarak öğretilerini yaymıştır. Kilise görevlileri, insanları öldürmeden en etkin

Yazının Devamı
1 2 3 4