Aylık Arşivler:

Mart 2017

tek güvencemiz

Tek Güvencemiz

Tanrı’nın halkı, karanlık ruhların aldatıcı gücüne karşı tek güvence olarak Kutsal Yazılara yöneltilmektedir; şeytan insanların Kutsal Kitap bilgisi edinmelerine engel olmak amacıyla her türlü hileye başvurur. Tanrı’nın getirdiği her uyanışa

Yazının Devamı
tasvirlere tapınma

Tasvirlere Tapınma

“Tasvirlere tapınma... kiliseye fark ettirmeden, sinsice girmiş olan ve Hıristiyanlığı bozan unsurlardan biridir... Bu unsurla birlikte başka uygulamalar da ard arda başlatılmış, böylece kilise derin ve pratik putperestliğe kapılıp gitmiştir. Ne

Yazının Devamı
şüpheleri nasıl yok etmeli

Şüpheleri Nasıl Yok Etmeli

Bazıları Kutsal Kitap'tan şüphe ederler, çünkü anlayamadıkları bazı bölümlerle karşılaşmışlardır. Kutsal Kitap’ta açıklaması zor olan yerleri okumuşlardır. Bu durum özellikle Rab’be yeni gelmiş kimseler için geçerlidir. Şeytan, Kutsal Kitap´ın Tanrı

Yazının Devamı
son günlerdeki olaylar

Son Günlerdeki Olaylar

“Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir” (Matta 23:12). İsa’nın ikinci gelişi inancının doruk noktasıdır. İsa Mesih'in ilk gelişi ve çarmıhta ölümü, O’nun ikinci gelişinin çok önemli öncüleridir. Birinci geliş olmadan

Yazının Devamı
sende eksik olan tek şey
Genel

SENDE EKSİK OLAN TEK ŞEY

“İsa yola çıkarken, biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp O’na, ‘İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım? diye sordu.” Genç adam, Yahudilerin ileri gelenlerinden biriydi. Zengindi ve sorumluluğu büyük olan bir konuma

Yazının Devamı
sebt günü nasıl değiştirildi

Sebt Günü Nasıl Değiştirildi

Peygamberliğe göre papalık, ‘belirlenen zamanları ve yasaları’ değiştirmeye çalışacaktı (Daniel 7:25). İmanlıların tapınmasında resimler ve azizlerin kalıntıları yer almaya başlamıştı. Genel konseyin kararı bu putperestliği iyice kökleştirdi. Roma,

Yazının Devamı
sebt günü

Sebt Günü

Sebt günü, evrenin ve dünyanın yaratılışında kutsal kılındı. Sabah yıldızları hep birlikte şarkılar söylerken ve Allah’ın tüm çocukları sevinç çığlıkları atarlarken,” Sebt insanlara buyuruldu. Dünyaya esenlik geldi; çünkü yeryüzü, gökyüzü ile uyum

Yazının Devamı
sağlıklı bir hayat yaşamak

Sağlıklı Bir Hayat Yaşamak

Yedinci Gün Adventist Topluluğu, her bireyin özerkliğini ve Tanrı tarafından verilen seçtiği gücü tanır. Adventistler, davranış standartlarını zorunlu kılmak yerine birbirlerine, Tanrı'nın sevgisini ve bakımını olumlu örnekler olarak

Yazının Devamı
Ruhsal Babilin Sırrı Açıklanıyor

Ruhsal Babilin Sırrı Açıklanıyor

Vahiy kitabı gerçek ve yanlış arasındaki büyük ihtilafi tasvir eder. Bu kitap, iki ibadet sisteminin çarpışmasını açıklar. Yanlış tarafından dirençle karşılaşan gerçek, zafer kazanır. Vahiy kitabının önbildirilerinde, kusursuz ve iffetli olan kadın

Yazının Devamı
Putperestlikle Hıristiyanlığın Birleşmesi

Putperestlikle Hıristiyanlığın Birleşmesi

Roma Katolik Kilisesi, putperestlikle Hıristiyanlığı bağdaştırarak Tanrı’nın karakterini yanlış temsil etmiş ve zalimce uygulamalara başvurmuştur. İşkence gereçleri kullanarak öğretilerini yaymıştır. Kilise görevlileri, insanları öldürmeden en etkin

Yazının Devamı
1 2 3 4 5