Hayal Kırıklığından Zafer Sevincine

Gerçeğin ne olduğundan emin olabilir miyiz? Allah’ın bugün dünyada özgün, gerçek bir kilisesi var mıdır? Hangi kilisenin gerçek kilise olduğunu bilmek mümkün müdür?

Vahiy kitabı bize bir gerçeğin olduğunu anlatmak için hazırlanmıştır. Bu sorulara kesin, açık sağlam cevaplar vermek için yazılmıştır. Vahiy kitabının 10. kısmı Kutsal Kitap’daki en etkileyici bölümlerden birisidir. Canlı ve kesin bir şekilde Allah’ın son günlerdeki topluluğunun doğuşunu anlatır. Allah’ın zamanın sonundaki bu hareketi Kutsal Kitap peygamberliğinin doğrudan gerçekleşmesidir. Allah’ın kilisesinin nasıl varlık kazandığını göstererek Allah’ın kilisesini diğer taklit kuruluşlardan ayırır.

“Bugün dünyanın 200 den fazla milletinde, her büyük dilde, Allah’ın sevgisinin mesajı Advent hareketince anlatılmıştır. Allah Yedinci Gün Adventist kilisesini güçlü bir son zaman peygamberlik hareketi olarak ortaya çıkarmıştır. Yedinci Gün Adventist Kilisesi herhangi başka bir kilise değil, Allah tarafından görevlendirilmiş, ilahi bir görevle çağrılmış, bu son günler için bir peygamberlik hareketidir”.

NOT: Allah’ın bugün dünyada özgün, gerçek bir kilisesi var mıdır?

...