Kalıcı İman

Önümüzdeki sıkıntılı ve acılı mevsim, yılgınlığa, gecikmeye ve açlığa dayanacak bir imanı gerektirecektir. Böyle bir iman sınandığında boşa çıkmayacaktır. Yakup’un zaferi, ısrarlı duanın gücüne bir kanıttır. Tanrı’nın vaatlerine dayananların hepsi sonuçta Yakup gibi başarılı olacaktır. Tanrı’yla güreşmenin ne olduğunu bilen çok az kişi vardır. Ümitsizlik dalgaları saldırdığında, Tanrı’nın vaatlerine iman etmeyi sürdüren pek az kişi kalır.

Şu anda kıt imana sahip olanlar, şeytan’ın hilelerinin etkisi altına girme tehlikesindedirler. Bu sınavdan geçseler bile, daha büyük bir sıkıntıya düşeceklerdir; çünkü Tanrı’ya güvenmeyi bir alışkanlık haline getirmemişlerdir. O’nun vaatlerini kanıtlamalıyız.

Genellikle sıkıntı, gerçek yaşamdan çok düşüncededir; ama önümüzdeki asıl kriz bu değildir. Son günlerin sancılarını hiçbir hayal gücü tanımlayamaz. O sıkıntı zamanında her insan, Tanrı’nın önünde kendi başına durabilmelidir.

Şu anda Başkahinimiz bizim uğrumuza kefaret ederken biz de Mesih’te yetkinleşmeyi aramalıyız. Hiçbir düşünce, Kurtarıcımızı ayartının gücüyle alt edememiştir. Şeytan insan yüreğinde dayanak bulabileceği bazı noktalar yakalar. Bunlar, zevk veren bazı günahlı arzular olabilir. Şeytan bu arzular aracılığıyla ayartma gücünü kullanır. Oysa Mesih, “Bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur” demiştir (Yuhanna 14:30). Şeytan Tanrı’nın Oğlu üzerinde zafer kazanmak için hiçbir açık bulamadı; O’nda şeytan’ın kullanabileceği hiçbir günah yoktu. Sıkıntı zamanından geçecek olanların da aynı durumda bulunması gerekecektir.

     Kendimizi bu yaşamda günahtan ayırmalıyız. Değerli Kurtarıcımız, kendisine bağlanmamız, zayıflığımızı gücüyle ve değersizliğimizi erdemleriyle birleştirmemiz için bizi davet ediyor.

     Karakterimizi tanrısal örneğin benzeyişine değiştirmek için gökyüzüyle iş birliği yapmak bizim görevimizdir.

     Yakında gökyüzünde mucizeler yapan cinlerin doğaüstü belirtileri görünecektir.

Cinler, ‘yeryüzünün krallarına’ ve tüm dünyaya gidecektir. İnsanları, gökyüzünün yönetimine karşı son savaşma hazırlanan şeytan’la iş birliği yapmaya yönlendirecektir. Kendilerinin Mesih olduğunu iddia eden insanlar çıkacaktır. Bunlar iyileştirme mucizeleri yapacak, gökten Kutsal Yazılarla çelişen esinler aldıklarını iddia edeceklerdir.

 

...