İsa Mesih

Kutsal yazılarda Tanrı, Mesih’in dünyanın kurtarıcısı olmak üzere geleceğini söyler. İsa’nın hayatı peygamberlerin bahsettiği kişinin o olduğunu kanıtlar.

Kalıcı İman

Kalıcı İman

Önümüzdeki sıkıntılı ve acılı mevsim, yılgınlığa, gecikmeye ve açlığa dayanacak bir imanı gerektirecektir. Böyle bir iman sınandığında boşa çıkmayacaktır. Yakup’un zaferi, ısrarlı duanın gücüne bir kanıttır. Tanrı’nın vaatlerine dayananların hepsi

Yazının Devamı
günah ve suç arasındaki fark nedir

Günah ve suç arasındaki fark nedir

Günah geçmişe yöneliktir. Herhangi bir zamanda yanlış bir şey yapmış, haksızlıkta bulunmuşuzdur. Tanrı'yı üzmüş ve bir günah işlemişizdir. Günah ne kadar sürer? Bir hırsızlık, evlilik dışı bir ilişki, fal bakma, ruh çağırma seansı, büyülü sözler

Yazının Devamı

Günahın Sonuçları

Süleyman’ı müsrif ve baskıcı bir kişi olmaya yönelten etkenlerden önde geleni, öz verili bir yaklaşımdan yoksun kalmasıydı. Musa Sina Dağının eteklerinde halka Allah’ın buyruğunu iletmişti; “Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar.”

Yazının Devamı

Günahkarın Mesihe Duyduğu İhtiyaç

Tanrı, Adem ile Havva’yı yaratırken onları akıl ve iradeyle donattı; Tanrı’nın düşündüğü gibi düşünüyorlardı ve O´nun yollarından yürüyorlardı. Günahsız olmak istiyorlardı ve hedefleri kutsal olmaktı. Ama Tanrı’ya itaatsizlikleri sonucu düşünceleri

Yazının Devamı
insanın ışığı reddetmesi

İnsanın Işığı Reddetmesi

Ruhsal karanlığın nedeni; Tanrı’nın keyfi bir şekilde lütfunu geri çekmesi değildir. Yahudi halkı, dünyaya bağlanarak ve Tanrı’yı unutarak Mesih’in gelişi konusunda tümüyle cahil kalmıştı. İnançsız bir yaklaşımla Kurtarıcı’yı reddetmişti. Yahudi

Yazının Devamı
tövbe

Tövbe

Bir kimse RAB'bin huzurunda nasıl doğru olabilir? Bir günahlı nasıl erdemli kılınabilir? RAB'be ancak Mesih aracılığıyla barışabiliriz. Peki ama, Mesih’e nasıl yaklaşabiliriz?      Birçokları bu soruyu sormaktadır. Pentikost gününde,

Yazının Devamı
son günlerdeki olaylar

Son Günlerdeki Olaylar

“Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir” (Matta 23:12). İsa’nın ikinci gelişi inancının doruk noktasıdır. İsa Mesih'in ilk gelişi ve çarmıhta ölümü, O’nun ikinci gelişinin çok önemli öncüleridir. Birinci geliş olmadan

Yazının Devamı
mesihin dönüşüne sevgi

Mesihin Dönüşüne Sevgi

Vahiy 14’te, ilk meleğin bildirisinde büyük bir ruhsal uyanıştan söz edilmektedir; “Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Bu melek, yeryüzünde yaşayanlara - her ulusa, her oymağa, her dile ve her halka - iletmek üzere sonsuza dek

Yazının Devamı