Teoloji

Allah yasası eğitimi

Allah Yasası Eğitimi

Borazan Bayramı zamanı gelmişti. Kudüs’te birçok kişi toplanmıştı. Genel bir yas havası vardı. Kudüs duvarı yeniden yapılmış ve kapılar takılmıştı, ama kentin büyük bir bölümü hala yıkıntı halindeydi. En geniş sokaklardan birindeki ahşap bir

Yazının Devamı
yaşam kayıtlarımızla yüzleşmek

Yaşam kayıtlarımızla yüzleşmek

“Ben bakınca, tahtlar kuruldu, Öncesiz Olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz, başındaki saçları yün gibi paktı. Tahtı ateş alevleri, tahtının tekerlekleri kızgın bir ateş gibiydi. Onun önünden, ateşten bir ırmak akıyordu. Binlerce ve binlerce

Yazının Devamı

İnatçılık Nasıl Gelişiyor?

Tanrı insanlara kulları aracılığıyla konuşur ve günahı azarlar. Kendisini düzeltmeyi reddeden bir kişinin olumsuz eylemlerine Tanrı engel olmayacaktır. Yenilenen her kötü eylem kişinin Tanrı’ya karşı direncini artırır, gözlerini körleştirir ve

Yazının Devamı
Kendimizi Allaha Adamak

Kendimizi Allaha Adamak

Allah şunu vaat eder; "Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca bulacaksınız" (Yeremya29:13) Kalplerimizi RAB'be vermeliyiz ki, tekrar O'nun gibi olabilelim. Kutsal Kitap bizi şöyle tanımlamaktadır: "Ruhsal ölü ", "yüreğiniz ve aklınız hasta"

Yazının Devamı
Gizli niyetler

Gizli niyetler

Aynı zamanda insanların günahları da kayıt edilmektedir. “Tanrı her işi, ister iyi ister kötü olsun, her gizli şeyi yargılayacaktır.” “İnsanlar, söyleyecekleri her boş söz için yargı gününde hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine

Yazının Devamı
Zaman Doldu

Zaman doldu

Mesih onları öğrencilerini şu bildiriyle gönderdi: ‘“Zaman doldu’ diyordu, ‘Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın!’” (Markos 1:15). Bu bildiri Daniel 9’daki peygamberliğe dayanıyordu. Altmış dokuz haftanın sonunda Önder Mesih’in

Yazının Devamı
Rab'de sevinmek

Rabde Sevinmek

Tanrı’nın çocukları Mesih’i temsil etmek ve Rab’bin iyiliği ile lütfunu göstermek üzere çağrılmışlardır. İsa, Babanın gerçek karakterini bize göstermiştir. Ve şimdi bizler de bunu Mesih’in sevgisinden habersiz olanlara göstermeliyiz. İsa, Babasına

Yazının Devamı
insanın ışığı reddetmesi

İnsanın Işığı Reddetmesi

Ruhsal karanlığın nedeni; Tanrı’nın keyfi bir şekilde lütfunu geri çekmesi değildir. Yahudi halkı, dünyaya bağlanarak ve Tanrı’yı unutarak Mesih’in gelişi konusunda tümüyle cahil kalmıştı. İnançsız bir yaklaşımla Kurtarıcı’yı reddetmişti. Yahudi

Yazının Devamı
Dua

Neden Dua Ederiz

MATTA 21:22 İsa Mesih, duaya alınan yanıtların imanımızla bağlantılı olduğunu belirterek iman ve duadan söz eder. (a.22) Tanrı'nın iradesiyle uyumlu olan herşey , kuşku duymayan herkes için mümkündür. Dua, Tanrı’ya bir dostumuz olarak içimizi

Yazının Devamı
yanlış öğretişler nasıl girdi

Yanlış Öğretişler Nasıl Girdi

Bu öğretişlerin önde gelenleri ‘insanın doğal ölümsüzlüğü’ ve ‘ölümde bilinçli olma’ inancıdır. Bu öğreti Roma’nın azizlere dua etme ve bakire Meryem’e tapınma geleneklerine yol açtı. Bunlar ayrıca ilk zamanlarda papalık inancına giren ‘tövbesizlere

Yazının Devamı
1 2 3 4 5