Kütüphanemiz

Büyük mücadele

Büyük Mücadele

Yaşam milyonlarca insana hem anlamsız hem de saçma gelmektedir. Bilim, teknoloji, hatta felsefe ve teoloji, insanları sırf şans eseri oluşan varlıklar olarak göstermişlerdir. Ne var ki insanların, bilinçli ya da bilinçsiz olarak amaçsız bir varoluşu

Yazının Devamı
Geçmişden sonsuzluğa 1

Geçmişden Sonsuzluğa 1

Biz nereden geldik? Uluslararası gerilimler neden uygarlığı yıkımla tehdit ediyor? Suç oranı neden yükseliyor? Ahlaksal standartlar neden geriliyor? Tanrı bütün bunlara kayıtsız mı kalıyor? Sorunlarımızı çözmemize yardımcı olacak herhangi bir şey

Yazının Devamı
Geçmişden sonsuzluğa 2

Geçmişden Sonsuzluğa 2

“GEÇMİŞTEN SONSUZLUĞA - 2. CİLT” adlı bu kitapta tanınmış yazar E.G.White (1827-1915), Süleyman peygamberden İsa Mesih’in zamanına kadar olan dönemde sadece İsrail halkının dramatik tarihini gözler önüne sermekle kalmıyor. Bu eseri günümüz için bu

Yazının Devamı
Sevgi öğretmeni

Sevgi Öğretmeni

Hangi halk sınıfından ya da mevkiden olursa olsun, tüm insanların yaşamları boyunca tarifsiz bir şekilde gerçekleşmesini istedikleri bazı arzuları vardır. Merhameti sonsuz olan Yüce Allah, durumu ister kötü, ister iyi, isterse daha iyi olsun bundan

Yazının Devamı
Cennete giden yol

Cennete Giden Yol

Çağımızın bilim ve teknik alanında kaydettiği olağanüstü gelişmeler, maddi gereksinimlerimizin karşılanmasını bir dereceye kadar kolaylaştırmıştır diyebiliriz. Fakat maddi gereksinimlerimizin yanı sıra bir de ruhumuzun gereksinimleri vardır.

Yazının Devamı
Ev yapımı mutluluk

Ev Yapımı Mutluluk

Yazar Ellen G.White Ev Yapımı Mutluluk” isimli bu eserinde: Evliliğinizi yıkılmaktan nasıl koruyabilirsiniz? Çocuklarınızı kötii davranışlardan etkilenmeden nasıl aynı tutabilirsiniz? Çocuklarınızı en etkin şekilde nasıl disipline

Yazının Devamı
batıl inanç

Batıl İnançlar

İster Avrupa'dan alınmış olsun bu kitapta bolca örneği olduğu gibi ister Çin’de karşımıza kemik biçiminde, isterse Türkiye’deki gibi nazar biçiminde çıkmış olsun, batıl inançlar her devir ve her kültürde olagelmiştir. Çünkü insanlar, nerede

Yazının Devamı