Batıl İnançlar

İster Avrupa’dan alınmış olsun bu kitapta bolca örneği olduğu gibi ister Çin’de karşımıza kemik biçiminde, isterse Türkiye’deki gibi nazar biçiminde çıkmış olsun, batıl inançlar her devir ve her kültürde olagelmiştir.

Çünkü insanlar, nerede olurlarsa olsunlar, üç temel soruya yanıt arayıp durdular.

Geleceği nasıl bilebilirim?

Nasıl mutlu olabilirim, olumsuz etkilerden nasıl korunabilirim?

– Ölümden sonra ne olacak, ölülerle nasıl iletişim kurabilirim?

İlginçtir ki, çağdaş uygarlık bu sorulara doğa üstü yollardan yanıt arama gayretlerini ortadan kaldırabilmiş değildir. Tam tersine, son yıllar, özellikle batı dünyasında irrasyonal’a (akla dayanmayan) olan ilginin giderek yoğunlaştığını gösteriyor.

Bu neden kaynaklanıyor? Milyonlarca dolarlık bir işin başarılı şekilde pa- zarlanmasından mı? Yoksa teknoloji dünyasının yarattığı düşkırıklığına duyulan tepkiden mi?

Büyük olasılıkla her ikisi! Bunun yanısıra, doğa üstü kavramları rasyonalize etme çabaları, yani bu kavramları bilimsel temellere oturtma gayretleri de etkili olmaktadır.

Dört kıtada kırk yılı aşkın bir süreyle binlerce insana duygusal ve günlük sorunlarında yardımcı olan yazar aynı zamanda samimi bir Hıristiyandır büyücülüğün sorunlara yanıt olmadığı sonucuna varmıştır. Tersine, bu gibi şeylere yönelenler rahatlamaktan çok kendilerini başka çıkmazların içinde buluyorlar.

Bu nedenledir ki, hangi ideoloji ya da düşünce sistemine ait olursanız olun, elinizdeki kitabın, hayatınızın tümünü yönlendiren alışkanlıklar dünyasını ve düşünce sistemlerini sorgulayacağına inanıyoruz.

Şu kadarını da ekleyebiliriz: Yazar, yalnızca olumsuz tanımlar yapmakla kalmıyor; başkalarının hatalarını görmenin kolay olduğunu biliyor. İnanıyoruz ki, tanımla birlikte doğru ilacı da sunuyor. Yazarın birçok dile çevrilmiş ve liste başı olmuş olan elinizdeki “kitabı, bir rehber gibi, sahte mutluluktan gerçek mutluluğa ve özgürlüğe giden yolu binlerce insana göstermiştir.

Aynı şekilde, siz okuyucularımızın da bu kitabın rehberliğinde geçmişteki bağlardan kurtulup bugünün esenliğine ve yarının güvencesine kavuşmasını diliyoruz.