Cennete Giden Yol

Çağımızın bilim ve teknik alanında kaydettiği olağanüstü gelişmeler, maddi gereksinimlerimizin karşılanmasını bir dereceye kadar kolaylaştırmıştır diyebiliriz. Fakat maddi gereksinimlerimizin yanı sıra bir de ruhumuzun gereksinimleri vardır. Dileğimiz, çağımızın kaydettiği ilerlemeler yanında bunların da gelişmesi ve insan ruhundaki boşluğun daha asil duygularla dolabilmesidir.

Bu yapıt, ruhsal yaşantımızın bu gereksinimini karşılamaya yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. İngilizce olarak yazılmış ve daha sonra yirmiden fazla dile çevrilmiş olan kitabın, ruhsal yaşantınızda daha geniş ufuklar açmasını, manevi varlığınızın daha yüksek bir düzeye erişmesine yardımcı olmasını dileriz.