Ev Yapımı Mutluluk

Yazar Ellen G.White Ev Yapımı Mutluluk” isimli bu eserinde:

  • Evliliğinizi yıkılmaktan nasıl koruyabilirsiniz?
  • Çocuklarınızı kötii davranışlardan etkilenmeden nasıl aynı tutabilirsiniz?
  • Çocuklarınızı en etkin şekilde nasıl disipline edebilirsiniz?
  • Kocalar eşlerini nasıl mutlu kılabilirler?
  • Kadınlar kocalarını nasıl memnun edebilirler?
  • Evinizi psikolojik prensipler ve uzun süreli inancın bir başlangıcı üzerine nasıl inşa edebilirsiniz?

Ev yapımı mutluluk, günümüzdeki evlerin ve gelecekteki toplumların her ikisinin de mutlu ve sağlıklı olmasında bütün bu ve buna benzer sorularınıza cevap vermekte yardımcı olacaktır.

Altmış bir tane kısa, pratik bölümler, “Eviniz Nerede Olmalı?” “Evinizi İnşa Etmek ve Yerleştirmek,” “Ailenizin Büyüklüğünü Planlama,” “Sevgiye Dayalı Güven,” “Babanın Sorumlulukları.” “Anneliğin Problemleri” “Doğum Öncesi Çocuk” “Ailenin Gelir ve Gider Durumuyla İlgili Prensipler” “Eğlence Gereklidir” “Bizler Nasıl Eğlenebiliriz?”i içermektedir.