Sevgi Öğretmeni

Hangi halk sınıfından ya da mevkiden olursa olsun, tüm insanların yaşamları boyunca tarifsiz bir şekilde gerçekleşmesini istedikleri bazı arzuları vardır. Merhameti sonsuz olan Yüce Allah, durumu ister kötü, ister iyi, isterse daha iyi olsun bundan hiçbir zaman hoşnut olmayan insanın doğal yapısında bulunan bu niteliği ona daha yaratılışından itibaren vermiştir. Allah insanın ruhunun kutsanmasını ve en iyiyi arayıp bulmasını arzulamıştır.

Şeytan, kötülük dolu yüreği, kurduğu tuzakları ve hileleriyle insanlığın arzularını ve zayıflıklarını kendi kötü amaçlarına alet etmiştir. Şeytan, zevk, sefa, zenginlik, ün ve güç ile bu arzunun gerçekleşeceğine insanı inandırır. Fakat Şeytan tarafından bu şekilde kandırılanlar, sonuç olarak tüm bunların duyguları tamamen körelttiğini ve ruhu öncekinden daha da yoksun bir hale getirdiğini görürler.

Allah insanların arzularını onları tek başına gerçekleştirmeye gücü yeten Kişi’ye iletmelerini amaçlamıştır. Rab’bimiz İsa Mesih, kendisine iman edenlerin arzusunu kendi arzusu olarak görür ve onu gerçekleştirme gücüne sahiptir. “Çünkü Tanrı tüm doluluğunun O’nda bulunmasını uygun gördü.”1“Çünkü tanrılığın tüm doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor.”

Hagay O’ndan “tüm ulusların arzusu” olarak söz eder. Böylece bizler de O’ndan “tüm çağların kralı” ve “tüm çağların arzusu” olarak söz edebiliriz.

Bu kitabın amacı İsa Mesih’i kendisinin aracılığıyla tüm arzuların gerçekleştiği Kişi olarak göstermektir. Daha önce de “İsa’nın Yaşamı” ile ilgili olarak kronolojik ve aynı zamanda tarihsel bilgi açısından son derece mükemmel hazırlanmış, O’nun öğretilerini ve yaşamındaki önemli olayları anlatan birçok kitap yayımlanmıştır. Fakat gerçeği söylemek gerekirse, “İsa’nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.”

Bu kitabın amacı Mesih’in yaşamındaki harikulade öğretileri ve önemli olayları tarih sırasına göre anlatırken, sadece insanların meraklarını gidermek, sorularına ve eleştirilerine cevap vermek değildir. Tersine Allah’ın, Oğlu aracılığıyla sunduğu sonsuz sevgiyi ve herkesin paydaş olabileceği Mesih’in yaşamındaki o ilahi güzelliği tüm insanlığa açıkça göstermektir. İsa’nın mükemmel karakteri ve alçak gönüllülüğü, mütevazı lığı, öğrencilerin O’na olan sadakatinin başlıca kaynağıydı. Öğrenciler cesaretlerini yitirdiklerinde ve yardıma ihtiyaçları olduğunda Mesih şefkat dolu yüreğiyle ve ilahi varlığıyla sürekli onların yanındaydı. Onları dünyasal düşüncelerden uzaklaştırdı ve kutsal düşüncelere yöneltti. Onları eğiterek bilgisizliklerinden, ön yargılarından kurtulmalarını ve bencilliklerini yenip fedakâr olmalarını sağladı. Tüm uluslara karşı büyük bir sevgi duymaları gerektiğini öğretti. Bu kitabın amacı okuyucunun da tıpkı bir zamanlar O’nun öğrencileri gibi Kurtarıcı’nın varlığını yanında hissetmesini sağlamak-tır. O, kendisinin aracılığıyla Allah’ya gelen herkesi kendi İlahî karak-terinin paydaşı yapan Kişi’dir. O’nun yaşamını tüm ayrıntılarıyla sizlere aktarmak elbette ki olanaksızdır! Bu tıpkı bir tabloya gökkuşağının gerçek renklerini yansıtmak ya da en hoş müziği notayla yazmak gibidir.

İlahi konularda son derece derin bir bilgiye sahip olan yazar Ellen G. White, bu kitapta İsa’nın yaşamının farklı güzelliklerini ve İlahî hâzinenin değerli gerçeklerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermiştir. Bu kitap, okuyucuyu gökyüzünün kutsal hâzinesiyle ilgili olarak onun hayal bile edemeyeceği kadar iyi bilgilendirmektedir. Kutsal yazının bölümlerinden yeni ve görkemli bir ışık okuyucunun düşüncelerinde parıldadıkça, okuyucu kendisini bu derin sırrı sanki çok önceden çözmüş gibi hisseder. Kısacası İsa Mesih’in, Allah’ın öz varlığının bütünlüğüne sahip olan Kişi, günahkârların merhameti sonsuz Kurtarıcısı, doğruluğun güneşi, merhametli başkahin, insanların hastalıklarını iyileştiren, yüreği sevgi, şefkat dolu ve her zaman yardıma hazır bir dost, Davut’un soyundan gelen Prens, halkının kalkanı, barışın prensi, ilahi egemenliği kurmaya gelecek olan Kral, Sonsuzluğun Babası, tüm çağların umutlarının ve arzularının kaynağı olan Kişi olduğu açıkça görülmektedir.

Bu kitap Rab’bin, Kutsal Ruh’u sayesinde onun sözlerini, arzularına ve özlemlerine henüz kavuşamamış olan birçok kişi için yaşam sözü haline getirmesi için O’nun lütfü sayesinde okuyucuya ulaşır. “Böylece O’na iman edenler onu tanıyıp, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilirler.” Onun sağ yanında kutsal bir sonsuzlukla duran imanlıların “sevinçleri tam”olur ve bu sevinç, Mesih’te “on bin kişiye değer”ve “tepeden tırnağa güzelliklerle dolu”bir kişilik olduğunu görenlerin vereceği, olgunlaşan ürün olacaktır.