Ruhsal Babilin Sırrı Açıklanıyor

Vahiy kitabı gerçek ve yanlış arasındaki büyük ihtilafi tasvir eder. Bu kitap, iki ibadet sisteminin çarpışmasını açıklar. Yanlış tarafından dirençle karşılaşan gerçek, zafer kazanır. Vahiy kitabının önbildirilerinde, kusursuz ve iffetli olan kadın gerçek kiliseyi temsil eder (Bakınız:Vahiy 12:1,2). Fahişe olan kadın ise düşmüş olan kiliseyi temsil eder. Isa’nın gelini, gerçek kilise, Allah’ın şöhretinin ışıklarını yayarak Allah’ın esinini tüm dünyaya bildirir. İnancını değiştiren kilise, fahişe olarak resmedilmiştir. Fahişe yanlış doktrinlerin, Öğretilerin şarabını sunarak çoğunluğun yok olmasına yol açar.

Bu derste özellikle yanlış ibadet sisteminin özelliklerine dikkat edeceğiz ki, böylece aldatılmaktan korunabilelim. Ayrıca, gerçek ibadetin özelliklerini de keşfedeceğiz ki, bunu benimseyebilelim.

NOT: Vahiy kitabı gerçek ve yanlış arasındaki büyük ihtilafı açıklar.

...