Vererek Yaşamak

Evrenin tüm ışığı , yaşamı ve sevinci Tanrı’dan gelmektedir. O’nun bereketleri tıpkı güneşten saçılan ışınlar gibidir. Kaynaktan fışkıran sular gibi , bereketleri onlardan diğerlerine de akacaktır.

Kurtarıcımızın sevinci, düşenleri kurtarmaktır. Kendisini kurtarmaya çabalamaktansa çarmıhta utancı yaşadı ve orada öldü. Melekler bizim mutluluğumuz için çabalarlar. Bu onlara sevinç verir. Bencil kimseler hastalara, yoksullara ve günahkârlara yardımcı olmak üzere kendilerini alçaltmak istemezler. Bu, günahsız Meleklerin işidir. Mesih’in bencil olmayan sevgisi gökleri doldurur ve orada onlara mutluluk verir.

Mesih’in izleyicileri bu sevgiye sahip olacaklardır ve yaptıkları her işte onlara yol gösterecektir.
Mesih’in sevgisinin yüreklerimizdeki iyi etkisi gizli kalamaz. Karşılaştığımız herkes O’nun Kutsal gücünü hissedecektir. Yüreklerimizdeki Mesih’in Ruhu, çölde akan pınar gibidir. Ondan içen herkese yeni yaşam vermek üzere akmaktadır.

İsa’ya duyduğumuz sevgi , O’nun herkese bereket vermek için çalıştığı gibi bizi de çalışmaya yöneltecektir. O’nun sevgisi nazik ve sevecen olmamızı sağlar. Böylece O, nun yardımcıları olarak, bize verilmiş olan bereketleri başkalarına iletebiliriz.

“Kurtarıcının bu dünyadaki yaşamı hiç de kolay değildi. Kaybolmuş olanları kurtarmaya çalışmaktan hiç yorulmadı. Doğumundan ölümüne kadar bencil olmayan özverili bir hayat sürdü. Yoğun işlerden ve uzun yolculuklardan kaçınmadı”.

Nitekim İnsanoğlu, “hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için  fidye olarak vermeye geldi “ . (Matta 20:28).

Yaşamının amacı buydu. Bunun dışında kalanlar fazla önemli değildi.

...