Yeni Bir Hayatın Gizemi

Nasıl gerçekten hep olmak istediğiniz gibi bir insan olabileceğinizi hîç merak ettiniz mi? Nasıl oluyor da en çok çalıştığımız zaman en çok başarısızlığa uğruy oruz? Bazı zamanlar, alışkanlıklarımızın ve kötü arzuların zindanında zincirlenmiş bir tutsak gibiyiz.

Hepimiz Tanrının yardımından yoksun, çaresiz tutsaklarız. Bizler, kendi düşmüş doğamızın köleleriyiz. Değişmeyi dileyebiliriz fakat hiç değişme gücümüz yok. Allah’tan ayrılmış ölümlüleriz. İsa’nın ölümü her bir kişi için, bir hediye olarak, ölüm borcunu ödedi. Bize sonsuz yaşam armağanı verdi. Bununla birlikte, bu armağan kişisel olarak kabul edildiği zaman anlamlıdır. Bu, kişi İsa’yı kendi kişisel kurtarıcısı olarak gördüğünde geçerli olur. Allah lütfuyla günahın cezasından bizi kurtarır. Aynı zamanda yaşam için yepyeni bir güç verir. Bugünkü dersimizde yirmibirinci yüzyılda yaşama gücünün gerçek sırrım keşfedeceğiz.

NOT: Tanrının Lütfü Günahın cezasına af sunar.

...